உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 5 விக்கெட் கீப்பர்கள்- படங்களுடன் காண்க!

விளையாட்டு
Updated Jun 13, 2019 | 16:58 IST | Times Now
taboola
உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 5 விக்கெட் கீப்பர்கள்- படங்களுடன் காண்க! Description: குமார சங்ககரா, ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் மற்றும் தோனி, உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட விக்கெட் கீப்பர்கள் மற்றும் அவர்களது குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகள்.