முளைப்பாரி வைத்து பதுக்கம்மா திருவிழாவை கொண்டாடிய ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன்

ஆன்மிகம்
Updated Oct 01, 2019 | 22:45 IST | Twitter
taboola
முளைப்பாரி வைத்து பதுக்கம்மா திருவிழாவை கொண்டாடிய ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் Description: தெலங்கானா மாநில ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த பதுக்கம்மா விழாவை பெண்களுடன் இணைந்து கொண்டாடினார் அம்மாநில ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன்.