ஜவஹர்லால் நேருவின் 55-வது நினைவு தினம்: சோனியா, ராகுல் அஞ்சலி!

செய்திகள்
Updated May 27, 2019 | 15:12 IST | Times Now
taboola
ஜவஹர்லால் நேருவின் 55-வது நினைவு தினம்: சோனியா, ராகுல் அஞ்சலி! Description: நாட்டின் முதலாவது பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேருவின் 55-வது நினைவு நாள் இன்று நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.