விபீஷிகா பற்றி

Principal Correspondent
ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் பொண்ணு. கல்லூரி காலத்தில் மாணவப் பத்திரிகையாளர். டிஜிட்டல், ப்ரிண்ட் ஜர்னலிசத்தில் 7 ஆண்டுக்கால அனுபவம் உண்டு. ஊர் சுற்றி புகைப்படம் எடுப்பதும் வரைவதும் பிடிக்கும். எழுதுவது டைம்ஸ் நவ்க்காக, வரைவது எனக்காக. ...less
... more