பிக்பாஸ் மீரா மிதுன் படங்கள் - ஆல்பம்

சினிமா
Updated Jun 27, 2019 | 15:22 IST | zoom
taboola
பிக்பாஸ் மீரா மிதுன் படங்கள் - ஆல்பம் Description: 8 தோட்டாக்கள், தானா சேர்ந்தக் கூட்டம் ஆகிய படங்களில் நடித்தவர் மீரா மிதுன். நடிப்பதற்கு முன் மிஸ் குயின் ஆஃப் சவுத் இந்தியா, மிஸ் தமிழ்நாடு, மிஸ் சவுத் இந்தியா ஆகிய போட்டிகளில் அழகிப்பட்டம் வென்றுள்ளார்.