எம்.ஜி.ஆர் முதல் ரஜினிகாந்த் வரை... சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்த பிரபலங்கள்!

சினிமா
Updated Apr 16, 2019 | 13:21 IST | Zoom
எம்.ஜி.ஆர் முதல் ரஜினிகாந்த் வரை... சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்த பிரபலங்கள்! Description: எம்.ஜி.ஆர் முதல் ரஜினிகாந்த் வரை... சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்த பிரபலங்கள் இங்கே... இவர்களோடு ராமராஜன், கருணாஸ், டி.ராஜேந்திரர் போன்றோரும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்!