அல்லு அர்ஜுனின் செம காஸ்ட்லி கேரவன், வெறும் 7 கோடிதானாம்!

சினிமா
Updated Jul 06, 2019 | 18:11 IST | Zoom
taboola
அல்லு அர்ஜுனின் செம காஸ்ட்லி கேரவன், வெறும் 7 கோடிதானாம்! Description: நடிகர்கள் என்றாலே கேரவன் கண்டிப்பாக வைத்திருப்பார்கள் தானே இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா என்கிறீர்களா அவர் வாங்கியிருக்கும் கேரவனின் விலை 7 கோடிப்பே!