தொடங்கியது பிக்பாஸ் சீசன் 3, பல தெரியாத முகங்கள், யார் இவர்கள்? - முழூ விவரம்

சினிமா
Updated Jun 24, 2019 | 09:24 IST | Zoom
taboola
தொடங்கியது பிக்பாஸ் சீசன் 3, பல தெரியாத முகங்கள், யார் இவர்கள்? - முழூ விவரம் Description: தொடங்கியது பிக்பாஸ் சீசன் 3. சேரன், ஃபாத்திமா பாபு, வனிதா என தெரிந்த முகங்கள இருந்தாலும் இந்த ஆண்டு பங்குபெறும் போட்டியாளர்களில் பலர் தெரியாத முகம். யார் இவர்கள், இவர்களின் பின்னணி என்ன?